Saltar al contenido principal

19 — Professionals, tècnics i similars ncaa

    Les persones compreses en aquest subgrup exerceixen funcions professionals i tècniques no incloses en els subgrups precedents. Hi figuren les que organitzen i dirigeixen el funcionament de biblioteques, arxius i museus; estudien els orígens, l'evolució, la història i el comportament de l'home com a individu i com a membre de la societat; dirigeixen i presten serveis auxiliars per atendre les necessitats d'ordre social i personal dels membres d'una col·lectivitat; estudien i resolen els problemes de personal, d'orientació i selecció professional i d'anàlisis de professions; es dediquen a l'estudi científic, a la traducció i a la interpretació de llengües, i exerceixen funcions professionals i tècniques de la publicitat, les relacions públiques i el turisme.

    Propuesta de hashtag corto

    Professionals, tècnics i similars ncaa