Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,17 Km2
Altitud 6 m
Població (a 01-01-2010) 218886 h
Litoral
Capital Badalona
Distància -
Codi ajuntament 0801550006

Divisió territorial postal

 • 08911
 • 08912
 • 08913
 • 08914
 • 08915
 • 08916
 • 08917
 • 08918

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080155 00 00 0 00 Badalona
Entitat singular 080155 00 01 7 00 Badalona - 109460 109426 218886
Nucli 080155 00 01 7 01 Badalona - 108651 108572 217223
Disseminat 080155 00 01 7 99 Disseminat de Badalona - 809 854 1663
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080155 01 Badalona Ciutat
Unitat població 080155 02 Canyet, el Raval
Unitat població 080155 03 Mas Ram, el Urbanització
Unitat població 080155 04 Pomar de Baix, el Raval
Unitat població 080155 05 Pomar de Dalt, el Raval

Seccions censals (a 01-01-2010)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01007
 • 01008
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 02015
 • 03001
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 07001
 • 07002
 • 07003
 • 07004
 • 07005
 • 07006
 • 07007
 • 07008
 • 07009
 • 07010
 • 07011
 • 07012
 • 07013
 • 07014
 • 07015
 • 07017
 • 07018
 • 07020
 • 07021
 • 07022
 • 07023
 • 07024
 • 07025
 • 07028
 • 07029
 • 07030
 • 07031
 • 08001
 • 08002
 • 08003
 • 08004
 • 08005
 • 08006
 • 08007
 • 08008
 • 08009
 • 08010
 • 08011
 • 08012
 • 08013
 • 09001
 • 09002
 • 09003
 • 09004
 • 09005
 • 09006
 • 09008
 • 09009
 • 09010
 • 09011
 • 09012
 • 09013
 • 09014
 • 09015
 • 09016
 • 09017
 • 09018
 • 09019
 • 09020
 • 09021
 • 09022
 • 09023
 • 09024
 • 09025
 • 09026
 • 09027
 • 09028
 • 09030
 • 09031
 • 09032
 • 09033
 • 09034
 • 09035
 • 09036
 • 09037
 • 09038
 • 09042
 • 09043
 • 09044
 • 09045
 • 09047
 • 09049
 • 09050
 • 09052
 • 09053
 • 09054
 • 09057
 • 09058
 • 09059

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 10 Badalona
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP30 Badalona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT04 Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 13 Barcelonès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 22,20 Km2 6 m
 • Després: 21,17 Km2 6 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP30 Badalona