Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,48 Km2
Altitud 178 m
Població (a 01-01-2018) 3599 h
Litoral No
Capital Borràs, el
Distància -
Codi ajuntament 0805380001

Divisió territorial postal

  • 08296

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080538 00 00 0 00 Castellbell i el Vilar
Entitat singular 080538 00 01 7 00 Can Serra i Pedró - 0 0 0
Disseminat 080538 00 01 7 99 Can Serra i Pedró -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080538 00 02 2 00 Borràs, el - 929 919 1848
Nucli 080538 00 02 2 01 Borràs, el - 929 919 1848
Disseminat 080538 00 02 2 99 Disseminat del Borràs - 0 0 0
Entitat singular 080538 00 03 8 00 Comes, les - 32 16 48
Nucli 080538 00 03 8 01 Comes, les - 32 16 48
Entitat singular 080538 00 06 9 00 Bauma, la - 192 136 328
Nucli 080538 00 06 9 01 Bauma, la - 172 119 291
Nucli 080538 00 06 9 02 Farinera, la - 19 16 35
Disseminat 080538 00 06 9 99 Disseminat de la Bauma - 1 1 2
Entitat singular 080538 00 07 5 00 Burés, el - 179 179 358
Nucli 080538 00 07 5 01 Burés, el - 176 175 351
Disseminat 080538 00 07 5 99 Disseminat del Burés - 3 4 7
Entitat singular 080538 00 08 1 00 Sant Cristòfol - 1 1 2
Nucli 080538 00 08 1 01 Sant Cristòfol - 1 1 2
Entitat singular 080538 00 09 4 00 Vilar, el - 28 28 56
Nucli 080538 00 09 4 01 Vilar, el - 28 28 56
Entitat singular 080538 00 10 8 00 Abadals, els - 0 0 0
Disseminat 080538 00 10 8 99 Abadals, els -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080538 00 11 5 00 Raval del Clot - 6 8 14
Disseminat 080538 00 11 5 99 Raval del Clot -Disseminat- - 6 8 14
Entitat singular 080538 00 12 0 00 Raval del Teixidor - 9 8 17
Disseminat 080538 00 12 0 99 Raval del Teixidor -Disseminat- - 9 8 17
Entitat singular 080538 00 13 6 00 Can Prat - 67 56 123
Nucli 080538 00 13 6 01 Can Prat - 67 56 123
Entitat singular 080538 00 14 1 00 Raval del Ferran - 7 8 15
Disseminat 080538 00 14 1 99 Raval del Ferran -Disseminat- - 7 8 15
Entitat singular 080538 00 17 3 00 Mas Enric - 159 172 331
Nucli 080538 00 17 3 01 Mas Enric - 159 172 331
Entitat singular 080538 00 18 9 00 Molí Alzina - 3 2 5
Disseminat 080538 00 18 9 99 Molí Alzina -Disseminat- - 3 2 5
Entitat singular 080538 00 19 2 00 Pla de les Botxes - 11 11 22
Nucli 080538 00 19 2 01 Pla de les Botxes - 11 11 22
Entitat singular 080538 00 20 6 00 Pla de les Roques - 2 2 4
Disseminat 080538 00 20 6 99 Pla de les Roques -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 080538 00 22 8 00 Raval del Jordi - 11 11 22
Nucli 080538 00 22 8 01 Raval del Jordi - 11 11 22
Entitat singular 080538 00 23 4 00 Solei del Barraquer - 1 1 2
Disseminat 080538 00 23 4 99 Solei del Barraquer -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 080538 00 24 9 00 Vall de Montserrat, la - 204 200 404
Nucli 080538 00 24 9 01 Vall de Montserrat, la - 204 200 404
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080538 01 Bauma, la Colònia
Unitat població 080538 02 Borràs, el Barri
Unitat població 080538 03 Burès, el Barri
Unitat població 080538 04 Can Prat Urbanització
Unitat població 080538 05 Can Serra i Pedró Colònia
Unitat població 080538 06 Castellbell Raval
Unitat població 080538 07 Comes, les Caseria
Unitat població 080538 08 Estació, l' Barri
Unitat població 080538 09 Ferran, el Raval
Unitat població 080538 10 Gall Pigat, el Urbanització
Unitat població 080538 11 Jordi, el Raval
Unitat població 080538 12 Mas Astarròs, el Urbanització
Unitat població 080538 13 Mas Enric, el Urbanització
Unitat població 080538 14 Prat, el Urbanització
Unitat població 080538 15 Sant Cristòfol Veïnat
Unitat població 080538 16 Vilar, el Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080538 Castellbell y Vilar
  • Després: 080538 Castellbell i el Vilar
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,20 Km2 188 m
  • Després: 28,48 Km2 178 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages