Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 901 m
Població (a 01-01-2018) 339 h
Litoral No
Capital Collsuspina
Distància -
Codi ajuntament 0807060009

Divisió territorial postal

 • 08178

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080706 00 00 0 00 Collsuspina
Entitat singular 080706 00 01 7 00 Casetes, les - 11 7 18
Nucli 080706 00 01 7 01 Casetes, les - 11 7 18
Entitat singular 080706 00 02 2 00 Collsuspina - 104 100 204
Nucli 080706 00 02 2 01 Collsuspina - 68 69 137
Disseminat 080706 00 02 2 99 Disseminat de Collsuspina - 36 31 67
Entitat singular 080706 00 03 8 00 Raval Picanyol - 58 59 117
Nucli 080706 00 03 8 01 Raval Picanyol - 58 59 117
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080706 01 Casetes, les Barri
Unitat població 080706 02 Collsuspina Població
Unitat població 080706 03 Montpicanyol Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080706 Colsuspina
 • Després: 080706 Collsuspina
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 14,90 Km2 901 m
 • Després: 15,06 Km2 901 m
2015-05-01 Canvi de comarca
 • Abans: 24 Osona
 • Després: 42 Moianès
2015-11-12 Alteració límits municipals
 • Abans: 15,06 Km2
 • Després: - Km2