Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,96 Km2
Altitud 27 m
Població (a 01-01-2010) 87240 h
Litoral No
Capital Cornellà de Llobregat
Distància -
Codi ajuntament 0807340003

Divisió territorial postal

 • 08940

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080734 00 00 0 00 Cornellà de Llobregat
Entitat singular 080734 00 01 7 00 Almeda i Can Mercader - 2233 2231 4464
Nucli 080734 00 01 7 01 Almeda i Can Mercader - 2233 2231 4464
Entitat singular 080734 00 02 2 00 Can Fatjó - 1746 1802 3548
Nucli 080734 00 02 2 01 Can Fatjó - 1746 1802 3548
Entitat singular 080734 00 03 8 00 Cornellà de Llobregat - 37664 38119 75783
Nucli 080734 00 03 8 01 Cornellà de Llobregat - 37664 38119 75783
Entitat singular 080734 00 04 3 00 Femades - 522 553 1075
Nucli 080734 00 04 3 01 Femades - 522 553 1075
Entitat singular 080734 00 05 6 00 Fontsanta, la - 1190 1180 2370
Nucli 080734 00 05 6 01 Fontsanta, la - 1190 1180 2370
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080734 01 Almeda i Can Mercader Raval
Unitat població 080734 02 Can Fatjó Raval
Unitat població 080734 03 Cornellà de Llobregat Ciutat
Unitat població 080734 04 Femades Raval
Unitat població 080734 05 Polígon de la Fontsanta, el Divers

Seccions censals (a 01-01-2010)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 02001
 • 02002
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 04017
 • 04018
 • 04019
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009
 • 05010
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06014
 • 06015
 • 06016

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 20 Cornellà de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP41 Cornellà de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT07 Costa de Garraf
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-30 Canvi de nom
 • Abans: 080734 Cornellá
 • Després: 080734 Cornellà de Llobregat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 6,90 Km2 27 m
 • Després: 6,96 Km2 27 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP41 Cornellà de Llobregat