Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 238 m
Població (a 01-01-2018) 76250 h
Litoral No
Capital Manresa
Distància -
Codi ajuntament 0811360009

Divisió territorial postal

 • 08240

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081136 00 00 0 00 Manresa
Entitat singular 081136 00 01 7 00 Camí del Suanya, el - 32 30 62
Disseminat 081136 00 01 7 99 Camí del Suanya, el -Disseminat- - 32 30 62
Entitat singular 081136 00 02 2 00 Colomer, el - 25 20 45
Disseminat 081136 00 02 2 99 Colomer, el -Disseminat- - 25 20 45
Entitat singular 081136 00 03 8 00 Comtals, els - 134 133 267
Nucli 081136 00 03 8 01 Comtals, els - 125 125 250
Disseminat 081136 00 03 8 99 Disseminat dels Comtals - 9 8 17
Entitat singular 081136 00 04 3 00 Ferreres, les - 44 37 81
Disseminat 081136 00 04 3 99 Ferreres, les -Disseminat- - 44 37 81
Entitat singular 081136 00 05 6 00 Guix, el - 112 93 205
Nucli 081136 00 05 6 01 Guix, el - 66 58 124
Disseminat 081136 00 05 6 99 Disseminat del Guix - 46 35 81
Entitat singular 081136 00 06 9 00 Manresa - 36162 37778 73940
Nucli 081136 00 06 9 01 Manresa - 36162 37778 73940
Entitat singular 081136 00 07 5 00 Mas d'en Pla - 50 55 105
Nucli 081136 00 07 5 01 Mas d'en Pla - 23 25 48
Disseminat 081136 00 07 5 99 Disseminat de Mas d'en Pla - 27 30 57
Entitat singular 081136 00 08 1 00 Mas d'en Roca - 28 39 67
Disseminat 081136 00 08 1 99 Mas d'en Roca -Disseminat- - 28 39 67
Entitat singular 081136 00 09 4 00 Mas Terrós - 31 31 62
Disseminat 081136 00 09 4 99 Mas Terrós -Disseminat- - 31 31 62
Entitat singular 081136 00 10 8 00 Oller, l' - 20 19 39
Disseminat 081136 00 10 8 99 Oller, l' -Disseminat- - 20 19 39
Entitat singular 081136 00 11 5 00 Plana del Pont Nou, la - 39 44 83
Nucli 081136 00 11 5 01 Plana del Pont Nou, la - 35 39 74
Disseminat 081136 00 11 5 99 Disseminat de la Plana del Pont Nou - 4 5 9
Entitat singular 081136 00 12 0 00 Poal, el - 62 70 132
Disseminat 081136 00 12 0 99 Poal, el -Disseminat- - 62 70 132
Entitat singular 081136 00 13 6 00 Pont de Vilomara - 18 19 37
Disseminat 081136 00 13 6 99 Pont de Vilomara -Disseminat- - 18 19 37
Entitat singular 081136 00 14 1 00 Sant Pau - 223 228 451
Nucli 081136 00 14 1 01 Fàbrica Blanca - 30 20 50
Nucli 081136 00 14 1 02 Fàbrica Vermella - 9 6 15
Nucli 081136 00 14 1 03 Sant Pau - 172 189 361
Disseminat 081136 00 14 1 99 Disseminat de Sant Pau - 12 13 25
Entitat singular 081136 00 15 4 00 Santa Caterina - 114 116 230
Nucli 081136 00 15 4 01 Carretera d'Igualada - 9 8 17
Nucli 081136 00 15 4 02 Guia, la - 25 31 56
Nucli 081136 00 15 4 03 Polvorers, els - 1 0 1
Nucli 081136 00 15 4 04 Vista Alegre - 35 34 69
Disseminat 081136 00 15 4 99 Disseminat de Santa Caterina - 44 43 87
Entitat singular 081136 00 16 7 00 Viladordis - 102 107 209
Nucli 081136 00 16 7 01 Viladordis - 73 77 150
Disseminat 081136 00 16 7 99 Disseminat de Viladordis - 29 30 59
Entitat singular 081136 00 17 3 00 Xup, el - 115 120 235
Nucli 081136 00 17 3 01 Bellavista - 36 52 88
Nucli 081136 00 17 3 02 Tres Creus, les - 36 29 65
Nucli 081136 00 17 3 03 Sol i Aire - 16 17 33
Nucli 081136 00 17 3 04 Catalana, la - 13 12 25
Disseminat 081136 00 17 3 99 Disseminat del Xup - 14 10 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081136 01 Camí del Suanya, el Caseria
Unitat població 081136 02 Colomer, el Caseria
Unitat població 081136 03 Comtals, els Caseria
Unitat població 081136 04 Ferreres, les Caseria
Unitat població 081136 05 Guix, el Raval
Unitat població 081136 06 Manresa Ciutat
Unitat població 081136 07 Mas d'en Pla, el Caseria
Unitat població 081136 08 Mas d'en Roca, el Caseria
Unitat població 081136 09 Mas Terrós, el Caseria
Unitat població 081136 10 Oller, l' Caseria
Unitat població 081136 11 Plana del Pont Nou, la Caseria
Unitat població 081136 12 Poal, el Caseria
Unitat població 081136 13 Pont de Vilomara, el Caseria
Unitat població 081136 14 Santa Caterina Raval
Unitat població 081136 15 Viladordis Raval
Unitat població 081136 16 Xup, el Raval

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 02014
 • 03001
 • 03002
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 04001
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05010
 • 05011
 • 05012
 • 05013
 • 05014
 • 05015
 • 05017
 • 05018
 • 06001
 • 06002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 41,20 Km2 238 m
 • Després: 41,66 Km2 238 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP18 Bages
2009-06-02 Alteració límits municipals
 • Abans: 41,66 Km2
 • Després: - Km2