Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 3,78 Km2
Altitud 14 m
Població (a 01-01-2010) 34104 h
Litoral
Capital Sant Adrià de Besòs
Distància -
Codi ajuntament 0819440003

Divisió territorial postal

 • 08930

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081944 00 00 0 00 Sant Adrià de Besòs
Entitat singular 081944 00 01 7 00 Sant Adrià de Besòs - 16859 17245 34104
Nucli 081944 00 01 7 01 Sant Adrià de Besòs - 16859 17245 34104
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081944 01 Sant Adrià de Besòs Població

Seccions censals (a 01-01-2010)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 03001
 • 04001
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 10 Badalona
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP30 Badalona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT04 Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 13 Barcelonès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-03-12 Canvi de nom
 • Abans: 081944 San Adrián de Besós
 • Després: 081944 Sant Adrià de Besòs
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 3,90 Km2 14 m
 • Després: 3,78 Km2 14 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP30 Badalona