Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,81 Km2
Altitud 87 m
Població (a 01-01-2010) 3819 h
Litoral No
Capital Sant Climent de Llobregat
Distància -
Codi ajuntament 0820420002

Divisió territorial postal

  • 08849

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082042 00 00 0 00 Sant Climent de Llobregat
Entitat singular 082042 00 01 7 00 Sant Climent de Llobregat - 1923 1896 3819
Nucli 082042 00 01 7 01 Sant Climent de Llobregat - 1903 1875 3778
Disseminat 082042 00 01 7 99 Disseminat de Sant Climent de Llobregat - 20 21 41
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082042 01 Sant Climent de Llobregat Població

Seccions censals (a 01-01-2010)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 12 Sant Boi de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP48 Sant Boi de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT07 Costa de Garraf
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 082042 San Clemente de Llobregat
  • Després: 082042 Sant Climent de Llobregat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,70 Km2 87 m
  • Després: 10,81 Km2 87 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP48 Sant Boi de Llobregat