Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,81 Km2
Altitud 122 m
Població (a 01-01-2010) 15923 h
Litoral No
Capital Sant Just Desvern
Distància -
Codi ajuntament 0822120002

Divisió territorial postal

 • 08960

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082212 00 00 0 00 Sant Just Desvern
Entitat singular 082212 00 01 7 00 Sant Just Desvern - 7598 8325 15923
Nucli 082212 00 01 7 01 Sant Just Desvern - 7598 8325 15923
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082212 01 Sant Just Desvern Població

Seccions censals (a 01-01-2010)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 23 Esplugues de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP42 Esplugues de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT07 Costa de Garraf
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082212 San Justo Desvern
 • Després: 082212 Sant Just Desvern
1990-01-17 Canvi de comarca
 • Abans: 13 Barcelonès
 • Després: 11 Baix Llobregat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 7,90 Km2 122 m
 • Després: 7,81 Km2 122 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP42 Esplugues de Llobregat
2017-12-29 Alteració límits municipals
 • Abans: 7,81 Km2
 • Després: - Km2