Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 55,11 Km2
Altitud 621 m
Població (a 01-01-2019) 2419 h
Litoral No
Capital Sant Pere de Torelló
Distància -
Codi ajuntament 0823310007

Divisió territorial postal

  • 08572

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082331 00 00 0 00 Sant Pere de Torelló
Entitat singular 082331 00 01 7 00 Sant Pere de Torelló - 1236 1169 2405
Nucli 082331 00 01 7 01 Sant Pere de Torelló - 1065 1019 2084
Nucli 082331 00 01 7 02 Riera, la - 103 101 204
Disseminat 082331 00 01 7 99 Disseminat de Sant Pere de Torelló - 68 49 117
Entitat singular 082331 00 02 2 00 Sant Andreu de la Vola - 6 8 14
Disseminat 082331 00 02 2 99 Sant Andreu de la Vola -Disseminat- - 6 8 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082331 01 Masies de Sant Pere de Torelló,les Caseria
Unitat població 082331 02 Sant Andreu de la Vola Llogarret
Unitat població 082331 03 Sant Pere de Torelló Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-11-16 Canvi de nom
  • Abans: 082331 San Pedro de Torelló
  • Després: 082331 Sant Pere de Torelló
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 57,50 Km2 621 m
  • Després: 55,11 Km2 621 m