Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 587 m
Població (a 01-01-2019) 2167 h
Litoral No
Capital Sant Quirze de Besora
Distància -
Codi ajuntament 0823780001

Divisió territorial postal

 • 08580

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082378 00 00 0 00 Sant Quirze de Besora
Entitat singular 082378 00 01 7 00 Sant Quirze de Besora - 1054 1113 2167
Nucli 082378 00 01 7 01 Sant Quirze de Besora - 1037 1097 2134
Disseminat 082378 00 01 7 99 Disseminat de Sant Quirze de Besora - 17 16 33
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082378 01 Sant Quirze de Besora Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082378 San Quirico de Besora
 • Després: 082378 Sant Quirze de Besora
1990-01-17 Canvi de comarca
 • Abans: 31 Ripollès
 • Després: 24 Osona
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
1998-10-27 Alteració límits municipals
 • Abans: 8,10 Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 587 m
 • Després: 8,09 Km2 587 m
2014-06-05 Alteració límits municipals
 • Abans: 8,09 Km2
 • Després: - Km2