Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,99 Km2
Altitud 56 m
Població (a 01-01-2010) 120060 h
Litoral No
Capital Santa Coloma de Gramenet
Distància -
Codi ajuntament 0824570005

Divisió territorial postal

 • 08921
 • 08922
 • 08923
 • 08924

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082457 00 00 0 00 Santa Coloma de Gramenet
Entitat singular 082457 00 01 7 00 Santa Coloma de Gramenet - 60779 59281 120060
Nucli 082457 00 01 7 01 Santa Coloma de Gramenet - 60779 59281 120060
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082457 01 Santa Coloma de Gramenet Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2010)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016
 • 01017
 • 01018
 • 01019
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 03014
 • 03015
 • 03016
 • 03017
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009
 • 05010
 • 05011
 • 05012
 • 05013
 • 05014
 • 05015
 • 05016
 • 05017
 • 05018
 • 05019
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06014
 • 06015
 • 06016
 • 06017

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 18 Santa Coloma de Gramenet
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP38 Santa Coloma de Gramenet
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT04 Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 13 Barcelonès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082457 Santa Coloma de Gramanet
 • Després: 082457 Santa Coloma de Gramenet
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 7,10 Km2 56 m
 • Després: 6,99 Km2 56 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP38 Santa Coloma de Gramenet