Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,55 Km2
Altitud 126 m
Població (a 01-01-2010) 5526 h
Litoral No
Capital Torrelles de Llobregat
Distància -
Codi ajuntament 0828960009

Divisió territorial postal

  • 08629

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082896 00 00 0 00 Torrelles de Llobregat
Entitat singular 082896 00 01 7 00 Torrelles de Llobregat - 2762 2764 5526
Nucli 082896 00 01 7 01 Can Guey - 377 362 739
Nucli 082896 00 01 7 02 Can Güell - 565 503 1068
Nucli 082896 00 01 7 03 Cesalpina - 365 385 750
Nucli 082896 00 01 7 04 Raval Mas, el - 57 57 114
Nucli 082896 00 01 7 05 Raval de Torrelletes - 18 17 35
Nucli 082896 00 01 7 06 Torrelles de Llobregat - 1162 1204 2366
Nucli 082896 00 01 7 07 Raval Roig - 165 164 329
Nucli 082896 00 01 7 08 Raval Perruca, el - 12 17 29
Disseminat 082896 00 01 7 99 Disseminat de Torrelles de Llobregat - 41 55 96
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082896 01 Can Coll Urbanització
Unitat població 082896 02 Can Güei Urbanització
Unitat població 082896 03 Can Güell Urbanització
Unitat població 082896 04 Can Tarrida Urbanització
Unitat població 082896 05 Cesalpina Urbanització
Unitat població 082896 06 Raval Gener, el Raval
Unitat població 082896 07 Raval Mas, el Raval
Unitat població 082896 08 Raval Perruca, el Raval
Unitat població 082896 09 Raval Roig, el Raval
Unitat població 082896 10 Torrelles de Llobregat Població
Unitat població 082896 11 Torrelletes Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2010)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 12 Sant Boi de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT07 Costa de Garraf
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-23 Canvi de nom
  • Abans: 082896 Torrellas de Llobregat
  • Després: 082896 Torrelles de Llobregat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,60 Km2 126 m
  • Després: 13,55 Km2 126 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat