Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 94,43 Km2
Altitud 239 m
Població (a 01-01-2018) 139 h
Litoral No
Capital Albanyà
Distància -
Codi ajuntament 1700310007

Divisió territorial postal

  • 17733
  • 17734

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170031 00 00 0 00 Albanyà
Entitat singular 170031 00 01 7 00 Albanyà - 44 38 82
Nucli 170031 00 01 7 01 Albanyà - 31 32 63
Disseminat 170031 00 01 7 99 Disseminat d'Albanyà - 13 6 19
Entitat singular 170031 00 02 2 00 Carbonills - 0 2 2
Disseminat 170031 00 02 2 99 Carbonills -Disseminat- - 0 2 2
Entitat singular 170031 00 03 8 00 Molí de Baix - 3 5 8
Disseminat 170031 00 03 8 99 Molí de Baix -Disseminat- - 3 5 8
Entitat singular 170031 00 04 3 00 Molí de Dalt - 4 1 5
Disseminat 170031 00 04 3 99 Molí de Dalt -Disseminat- - 4 1 5
Entitat singular 170031 00 05 6 00 Bassegoda - 1 2 3
Disseminat 170031 00 05 6 99 Bassegoda -Disseminat- - 1 2 3
Entitat singular 170031 00 06 9 00 Corsavell - 0 0 0
Disseminat 170031 00 06 9 99 Corsavell -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170031 00 07 5 00 Lliurona - 20 19 39
Disseminat 170031 00 07 5 99 Lliurona -Disseminat- - 20 19 39
Entitat singular 170031 00 08 1 00 Pincaró - 0 0 0
Disseminat 170031 00 08 1 99 Pincaró -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170031 00 09 4 00 Ribelles - 0 0 0
Disseminat 170031 00 09 4 99 Ribelles -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170031 00 10 8 00 Sous - 0 0 0
Disseminat 170031 00 10 8 99 Sous -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170031 01 Albanyà Població
Unitat població 170031 02 Lliurona Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-01-24 Canvi de nom
  • Abans: 170031 Albañá
  • Després: 170031 Albanyà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 93,30 Km2 239 m
  • Després: 94,43 Km2 239 m