Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 78,27 Km2
Altitud 956 m
Població (a 01-01-2019) 179 h
Litoral No
Capital Abella de la Conca
Distància -
Codi ajuntament 2500190004

Divisió territorial postal

  • 25651
  • 25652

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250019 00 00 0 00 Abella de la Conca
Entitat singular 250019 00 01 7 00 Abella de la Conca - 66 62 128
Nucli 250019 00 01 7 01 Abella de la Conca - 7 11 18
Disseminat 250019 00 01 7 99 Disseminat d'Abella de la Conca - 59 51 110
Entitat singular 250019 00 02 2 00 Bóixols - 23 16 39
Nucli 250019 00 02 2 01 Bóixols - 17 7 24
Disseminat 250019 00 02 2 99 Disseminat de Bóixols - 6 9 15
Entitat singular 250019 00 03 8 00 Rua, la - 7 5 12
Disseminat 250019 00 03 8 99 Rua, la -Disseminat- - 7 5 12
Entitat singular 250019 00 04 3 00 Carreu - 0 0 0
Disseminat 250019 00 04 3 99 Carreu -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250019 00 05 6 00 Torre, la - 0 0 0
Disseminat 250019 00 05 6 99 Torre, la -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250019 01 Abella de la Conca Vila
Unitat població 250019 02 Bóixols Població
Unitat població 250019 03 Carreu Llogarret
Unitat població 250019 04 Rua, la Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 77,70 Km2 956 m
  • Després: 78,27 Km2 956 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran