Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 79,65 Km2
Altitud 337 m
Població (a 01-01-2019) 5371 h
Litoral No
Capital Agramunt
Distància -
Codi ajuntament 2500300000

Divisió territorial postal

 • 25310
 • 25317
 • 25318
 • 25331

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250030 00 00 0 00 Agramunt
Entitat singular 250030 00 01 7 00 Agramunt - 2577 2590 5167
Nucli 250030 00 01 7 01 Agramunt - 2568 2583 5151
Disseminat 250030 00 01 7 99 Disseminat d'Agramunt - 9 7 16
Entitat singular 250030 00 02 2 00 Almenara Alta - 6 4 10
Nucli 250030 00 02 2 01 Almenara Alta - 6 4 10
Disseminat 250030 00 02 2 99 Disseminat d'Almenara Alta - 0 0 0
Entitat singular 250030 00 03 8 00 Donzell d'Urgell - 12 8 20
Nucli 250030 00 03 8 01 Donzell d'Urgell - 12 8 20
Disseminat 250030 00 03 8 99 Disseminat de Donzell d'Urgell - 0 0 0
Entitat singular 250030 00 04 3 00 Mafet - 28 29 57
Nucli 250030 00 04 3 01 Mafet - 28 29 57
Entitat singular 250030 00 05 6 00 Montclar d'Urgell - 61 45 106
Nucli 250030 00 05 6 01 Montclar d'Urgell - 61 45 106
Entitat singular 250030 00 06 9 00 Puelles, les - 5 6 11
Nucli 250030 00 06 9 01 Puelles, les - 5 6 11
Disseminat 250030 00 06 9 99 Disseminat de les Puelles - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250030 01 Agramunt Vila
Unitat població 250030 02 Almenara Alta Població
Unitat població 250030 03 Donzell, la Població
Unitat població 250030 04 Mafet Població
Unitat població 250030 05 Montclar Població
Unitat població 250030 06 Puelles, les Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 78,30 Km2 337 m
 • Després: 79,65 Km2 337 m