Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,40 Km2
Altitud 281 m
Població (a 01-01-2019) 2797 h
Litoral No
Capital Alfarràs
Distància -
Codi ajuntament 2501380001

Divisió territorial postal

 • 25120
 • 25121

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250138 00 00 0 00 Alfarràs
Entitat singular 250138 00 01 7 00 Alfarràs - 1459 1338 2797
Nucli 250138 00 01 7 01 Alfarràs - 1441 1323 2764
Disseminat 250138 00 01 7 99 Disseminat d'Alfarràs - 18 15 33
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250138 01 Alfarràs Població
Unitat població 250138 02 Andaní Barri

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 250138 Alfarrás
 • Després: 250138 Alfarràs
1990-01-17 Canvi de comarca
 • Abans: 23 Noguera
 • Després: 33 Segrià
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 11,40 Km2 281 m
 • Després: 11,40 Km2 281 m