Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 183,19 Km2
Altitud 1048 m
Població (a 01-01-2019) 276 h
Litoral No
Capital Alins
Distància -
Codi ajuntament 2501750006

Divisió territorial postal

  • 25573
  • 25574
  • 25575

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250175 00 00 0 00 Alins
Entitat singular 250175 00 01 7 00 Ainet de Besan - 27 17 44
Nucli 250175 00 01 7 01 Ainet de Besan - 27 17 44
Entitat singular 250175 00 02 2 00 Alins - 38 37 75
Nucli 250175 00 02 2 01 Alins - 38 37 75
Entitat singular 250175 00 03 8 00 Araós - 24 28 52
Nucli 250175 00 03 8 01 Araós - 23 27 50
Disseminat 250175 00 03 8 99 Disseminat d'Araós - 1 1 2
Entitat singular 250175 00 04 3 00 Àreu - 36 38 74
Nucli 250175 00 04 3 01 Àreu - 34 38 72
Disseminat 250175 00 04 3 99 Disseminat d'Àreu - 2 0 2
Entitat singular 250175 00 05 6 00 Norís - 7 2 9
Disseminat 250175 00 05 6 99 Norís -Disseminat- - 7 2 9
Entitat singular 250175 00 06 9 00 Tor - 10 7 17
Disseminat 250175 00 06 9 99 Tor -Disseminat- - 10 7 17
Entitat singular 250175 00 07 5 00 Besan - 2 3 5
Disseminat 250175 00 07 5 99 Besan -Disseminat- - 2 3 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250175 01 Àreu Població
Unitat població 250175 02 Ainet de Besan Població
Unitat població 250175 03 Alins Vila
Unitat població 250175 04 Araós Població
Unitat població 250175 05 Besan Caseria
Unitat població 250175 06 Norís Llogarret
Unitat població 250175 07 Tor Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7000120002 Ainet de Besan
7000330008 Araós
7000640003 Àreu
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 183,80 Km2 1048 m
  • Després: 183,19 Km2 1048 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran