Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 58,29 Km2
Altitud 332 m
Població (a 01-01-2019) 2144 h
Litoral No
Capital Arbeca
Distància -
Codi ajuntament 2502920002

Divisió territorial postal

  • 25140

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250292 00 00 0 00 Arbeca
Entitat singular 250292 00 01 7 00 Arbeca - 1100 1044 2144
Nucli 250292 00 01 7 01 Arbeca - 1064 1008 2072
Disseminat 250292 00 01 7 99 Disseminat d'Arbeca - 36 36 72
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250292 01 Arbeca Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 58,60 Km2 332 m
  • Després: 58,29 Km2 332 m