Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,57 Km2
Altitud 1224 m
Població (a 01-01-2019) 65 h
Litoral No
Capital Arres de Jos
Distància -
Codi ajuntament 2503130008

Divisió territorial postal

  • 25551

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250313 00 00 0 00 Arres
Entitat singular 250313 00 01 7 00 Arres de Jos - 16 6 22
Nucli 250313 00 01 7 01 Arres de Jos - 16 6 22
Entitat singular 250313 00 02 2 00 Arres de Sus - 22 15 37
Nucli 250313 00 02 2 01 Arres de Sus - 22 15 37
Entitat singular 250313 00 03 8 00 Bordeta, Era - 4 2 6
Nucli 250313 00 03 8 01 Bordeta, Era - 4 2 6
Disseminat 250313 00 03 8 99 Disseminat d'Era Bordeta - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250313 01 Arres de Jos Població
Unitat població 250313 02 Arres de Sus Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 40 Vielha e Mijaran
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT10 Val d'Aran
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC39 Val d'Aran
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 39 Aran
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250313 Arrés
  • Després: 250313 Arres
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP16 Val d'Aran
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,50 Km2 1267 m
  • Després: 11,57 Km2 1224 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran