Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 29,62 Km2
Altitud 281 m
Població (a 01-01-2019) 406 h
Litoral No
Capital Sentiu de Sió, la
Distància -
Codi ajuntament 2503520002

Divisió territorial postal

  • 25617

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250352 00 00 0 00 Sentiu de Sió, la
Entitat singular 250352 00 01 7 00 Sentiu de Sió, la - 183 168 351
Nucli 250352 00 01 7 01 Sentiu de Sió, la - 161 151 312
Disseminat 250352 00 01 7 99 Disseminat de la Sentiu de Sió - 22 17 39
Entitat singular 250352 00 02 2 00 Sant Jordi de Muller - 2 2 4
Nucli 250352 00 02 2 01 Sant Jordi de Muller - 2 2 4
Disseminat 250352 00 02 2 99 Disseminat de Sant Jordi de Muller - 0 0 0
Entitat singular 250352 00 03 8 00 Sant Miquel - 25 17 42
Nucli 250352 00 03 8 01 Sant Miquel - 25 17 42
Entitat singular 250352 00 04 3 00 Tossal de les Forques, el - 6 3 9
Nucli 250352 00 04 3 01 Tossal de les Forques, el - 6 3 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250352 01 Sant Jordi de Muller Caseria
Unitat població 250352 02 Sant Miquel Urbanització
Unitat població 250352 03 Sentiu de Sió, la Població
Unitat població 250352 04 Tossal de les Forques, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250352 Asentiu
  • Després: 250352 Sentiu de Sió, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 29,50 Km2 281 m
  • Després: 29,62 Km2 281 m