Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,44 km²
Altitud 852 m
Població (a 01-01-2023) 278 h
Litoral No
Capital Bòrdes, Es
Distància -
Codi ajuntament 2505760009

Divisió territorial postal

  • 25551

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250576 00 00 0 00 Bòrdes, Es
Entitat singular 250576 00 01 7 00 Arró - 14 16 30
Nucli 250576 00 01 7 01 Arró - 14 16 30
Entitat singular 250576 00 02 2 00 Begós - 13 3 16
Nucli 250576 00 02 2 01 Begós - 13 3 16
Entitat singular 250576 00 03 8 00 Benós - 17 14 31
Nucli 250576 00 03 8 01 Benós - 17 14 31
Entitat singular 250576 00 04 3 00 Bòrdes, Es - 112 89 201
Nucli 250576 00 04 3 01 Bòrdes, Es - 101 79 180
Disseminat 250576 00 04 3 99 Disseminat d'Es Bòrdes - 11 10 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250576 01 Arró Població
Unitat població 250576 02 Begòs Població
Unitat població 250576 03 Benòs Població
Unitat població 250576 04 Bòrdes, es Població

Seccions censals (a 01-01-2023)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7000700000 Arró
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 40 Vielha e Mijaran
Divisió territorial educativa DE11 Alt Pirineu i Aran
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT10 Val d'Aran
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC39 Val d'Aran
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 39 Aran
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP16 Val d'Aran
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,60 km² 852 m
  • Després: 21,44 km² 852 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
  • Abans: DE06 Lleida
  • Després: DE11 Alt Pirineu i Aran