Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,17 km²
Altitud 710 m
Població (a 01-01-2023) 1137 h
Litoral No
Capital Bossòst
Distància -
Codi ajuntament 2505950006

Divisió territorial postal

 • 25550

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250595 00 00 0 00 Bossòst
Entitat singular 250595 00 01 7 00 Bossòst - 555 582 1137
Nucli 250595 00 01 7 01 Bossòst - 552 579 1131
Disseminat 250595 00 01 7 99 Disseminat de Bossòst - 3 3 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250595 01 Bossòst Vila

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 40 Vielha e Mijaran
Divisió territorial educativa DE11 Alt Pirineu i Aran
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT10 Val d'Aran
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC39 Val d'Aran
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 39 Aran
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
 • Abans: 250595 Bosost
 • Després: 250595 Bossòst
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP16 Val d'Aran
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 28,20 km² 710 m
 • Després: 28,17 km² 710 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE06 Lleida
 • Després: DE11 Alt Pirineu i Aran