Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,03 Km2
Altitud 519 m
Població (a 01-01-2019) 208 h
Litoral No
Capital Ciutadilla
Distància -
Codi ajuntament 2507400000

Divisió territorial postal

  • 25341

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250740 00 00 0 00 Ciutadilla
Entitat singular 250740 00 01 7 00 Ciutadilla - 111 97 208
Nucli 250740 00 01 7 01 Ciutadilla - 104 94 198
Disseminat 250740 00 01 7 99 Disseminat de Ciutadilla - 7 3 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250740 01 Ciutadilla Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,70 Km2 519 m
  • Després: 17,03 Km2 519 m