Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,51 Km2
Altitud 279 m
Població (a 01-01-2019) 158 h
Litoral No
Capital Cogul, el
Distància -
Codi ajuntament 2507660009

Divisió territorial postal

  • 25152

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250766 00 00 0 00 Cogul, el
Entitat singular 250766 00 01 7 00 Cogul, el - 88 70 158
Nucli 250766 00 01 7 01 Cogul, el - 86 69 155
Disseminat 250766 00 01 7 99 Disseminat del Cogul - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250766 01 Cogul, el Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250766 Cogull
  • Després: 250766 Cogul, el
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,40 Km2 279 m
  • Després: 17,51 Km2 279 m