Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 20,98 Km2
Altitud 211 m
Població (a 01-01-2019) 1444 h
Litoral No
Capital Corbins
Distància -
Codi ajuntament 2507880001

Divisió territorial postal

  • 25137

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250788 00 00 0 00 Corbins
Entitat singular 250788 00 01 7 00 Corbins - 787 657 1444
Nucli 250788 00 01 7 01 Corbins - 753 632 1385
Disseminat 250788 00 01 7 99 Disseminat de Corbins - 34 25 59
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250788 01 Corbins Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,30 Km2 211 m
  • Després: 20,98 Km2 211 m