Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,05 Km2
Altitud 275 m
Població (a 01-01-2019) 1248 h
Litoral No
Capital Fuliola, la
Distància -
Codi ajuntament 2509620002

Divisió territorial postal

  • 25332

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250962 00 00 0 00 Fuliola, la
Entitat singular 250962 00 01 7 00 Boldú - 126 125 251
Nucli 250962 00 01 7 01 Boldú - 126 125 251
Entitat singular 250962 00 02 2 00 Fuliola, la - 493 504 997
Nucli 250962 00 02 2 02 Fuliola, la - 493 504 997
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250962 01 Boldó Població
Unitat població 250962 02 Fuliola, la Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250962 Fuliola
  • Després: 250962 Fuliola, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,30 Km2 275 m
  • Després: 11,05 Km2 275 m