Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,76 Km2
Altitud 555 m
Població (a 01-01-2019) 265 h
Litoral No
Capital Guimerà
Distància -
Codi ajuntament 2510950006

Divisió territorial postal

  • 25341

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251095 00 00 0 00 Guimerà
Entitat singular 251095 00 01 7 00 Guimerà - 140 125 265
Nucli 251095 00 01 7 01 Guimerà - 134 123 257
Disseminat 251095 00 01 7 99 Disseminat de Guimerà - 6 2 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251095 01 Guimerà Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251095 Grimerá
  • Després: 251095 Guimerà
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,40 Km2 555 m
  • Després: 25,76 Km2 555 m