Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 27,14 Km2
Altitud 314 m
Població (a 01-01-2019) 334 h
Litoral No
Capital Ivars de Noguera
Distància -
Codi ajuntament 2511210007

Divisió territorial postal

  • 25122

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251121 00 00 0 00 Ivars de Noguera
Entitat singular 251121 00 01 7 00 Ivars de Noguera - 171 163 334
Nucli 251121 00 01 7 01 Ivars de Noguera - 171 163 334
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251121 01 Ivars de Noguera Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-10-22 Canvi de nom
  • Abans: 251121 Ibars de Noguera
  • Després: 251121 Ivars de Noguera
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,00 Km2 314 m
  • Després: 27,14 Km2 314 m