Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,45 km²
Altitud 634 m
Població (a 01-01-2023) 994 h
Litoral No
Capital Les
Distància -
Codi ajuntament 2512140003

Divisió territorial postal

  • 25540

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251214 00 00 0 00 Les
Entitat singular 251214 00 01 7 00 Les - 510 484 994
Nucli 251214 00 01 7 01 Les - 510 484 994
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251214 01 Les Vila

Seccions censals (a 01-01-2023)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 40 Vielha e Mijaran
Divisió territorial educativa DE11 Alt Pirineu i Aran
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT10 Val d'Aran
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC39 Val d'Aran
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 39 Aran
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP16 Val d'Aran
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 23,30 km² 634 m
  • Després: 23,45 km² 634 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
  • Abans: DE06 Lleida
  • Després: DE11 Alt Pirineu i Aran