Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,66 Km2
Altitud 248 m
Població (a 01-01-2019) 2700 h
Litoral No
Capital Linyola
Distància -
Codi ajuntament 2512290004

Divisió territorial postal

  • 25240

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251229 00 00 0 00 Linyola
Entitat singular 251229 00 01 7 00 Linyola - 1365 1335 2700
Nucli 251229 00 01 7 01 Linyola - 1344 1319 2663
Disseminat 251229 00 01 7 99 Disseminat de Linyola - 21 16 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251229 01 Linyola Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-04-29 Canvi de nom
  • Abans: 251229 Liñola
  • Després: 251229 Linyola
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 23 Noguera
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,80 Km2 248 m
  • Després: 28,66 Km2 248 m