Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 57,10 Km2
Altitud 395 m
Població (a 01-01-2019) 920 h
Litoral No
Capital Maials
Distància -
Codi ajuntament 2513330008

Divisió territorial postal

  • 25179

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251333 00 00 0 00 Maials
Entitat singular 251333 00 01 7 00 Maials - 517 403 920
Nucli 251333 00 01 7 01 Maials - 507 394 901
Disseminat 251333 00 01 7 99 Disseminat de Maials - 10 9 19
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251333 01 Maials Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-10-22 Canvi de nom
  • Abans: 251333 Mayals
  • Després: 251333 Maials
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 57,10 Km2 395 m
  • Després: 57,10 Km2 395 m