Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,52 Km2
Altitud 560 m
Població (a 01-01-2019) 131 h
Litoral No
Capital Omells de na Gaia, els
Distància -
Codi ajuntament 2515430008

Divisió territorial postal

  • 25268

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251543 00 00 0 00 Omells de na Gaia, els
Entitat singular 251543 00 01 7 00 Omells de na Gaia, els - 72 59 131
Nucli 251543 00 01 7 01 Omells de na Gaia, els - 72 59 131
Disseminat 251543 00 01 7 99 Disseminat dels Omells de na Gaia - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251543 01 Omells de na Gaia, els Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251543 Omells de Nagaya
  • Després: 251543 Omells de na Gaia, els
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,30 Km2 560 m
  • Després: 13,52 Km2 560 m