Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,29 Km2
Altitud 391 m
Població (a 01-01-2019) 204 h
Litoral No
Capital Ossó de Sió
Distància -
Codi ajuntament 2515750006

Divisió territorial postal

  • 25318

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251575 00 00 0 00 Ossó de Sió
Entitat singular 251575 00 01 7 00 Bellver d'Ossó - 42 50 92
Nucli 251575 00 01 7 01 Bellver d'Ossó - 40 47 87
Disseminat 251575 00 01 7 99 Disseminat de Bellver d'Ossó - 2 3 5
Entitat singular 251575 00 02 2 00 Castellnou d'Ossó - 10 15 25
Nucli 251575 00 02 2 01 Castellnou d'Ossó - 8 14 22
Disseminat 251575 00 02 2 99 Disseminat de Castellnou d'Ossó - 2 1 3
Entitat singular 251575 00 03 8 00 Montfalcó d'Ossó - 16 14 30
Nucli 251575 00 03 8 01 Montfalcó d'Ossó - 13 14 27
Disseminat 251575 00 03 8 99 Disseminat de Montfalcó d'Ossó - 3 0 3
Entitat singular 251575 00 04 3 00 Ossó de Sió - 30 27 57
Nucli 251575 00 04 3 01 Ossó de Sió - 30 26 56
Disseminat 251575 00 04 3 99 Disseminat d'Ossó de Sió - 0 1 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251575 01 Bellver d'Ossó Població
Unitat població 251575 02 Castellnou d'Ossó Població
Unitat població 251575 03 Montfalcó d'Ossó Llogarret
Unitat població 251575 04 Ossó de Sió Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,10 Km2 391 m
  • Després: 26,29 Km2 391 m