Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 19,86 Km2
Altitud 355 m
Població (a 01-01-2019) 541 h
Litoral No
Capital Vilagrassa
Distància -
Codi ajuntament 2524450006

Divisió territorial postal

  • 25330

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252445 00 00 0 00 Vilagrassa
Entitat singular 252445 00 01 7 00 Vilagrassa - 278 263 541
Nucli 252445 00 01 7 01 Vilagrassa - 277 261 538
Disseminat 252445 00 01 7 99 Disseminat de Vilagrassa - 1 2 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252445 01 Vilagrassa Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252445 Vilagrasa
  • Després: 252445 Vilagrassa
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,80 Km2 355 m
  • Després: 19,86 Km2 355 m