Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 53,67 Km2
Altitud 409 m
Població (a 01-01-2019) 197 h
Litoral No
Capital Vilanova de l'Aguda
Distància -
Codi ajuntament 2524960009

Divisió territorial postal

  • 25748
  • 25749

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252496 00 00 0 00 Vilanova de l'Aguda
Entitat singular 252496 00 01 7 00 Alzina, l' - 14 13 27
Nucli 252496 00 01 7 01 Alzina, l' - 6 6 12
Disseminat 252496 00 01 7 99 Disseminat de l'Alzina - 8 7 15
Entitat singular 252496 00 02 2 00 Guardiola - 6 6 12
Nucli 252496 00 02 2 01 Guardiola - 5 4 9
Disseminat 252496 00 02 2 99 Disseminat de Guardiola - 1 2 3
Entitat singular 252496 00 03 8 00 Ribelles - 24 32 56
Nucli 252496 00 03 8 01 Ribelles - 6 10 16
Disseminat 252496 00 03 8 99 Disseminat de Ribelles - 18 22 40
Entitat singular 252496 00 04 3 00 Vilalta - 3 2 5
Nucli 252496 00 04 3 01 Vilalta - 3 2 5
Entitat singular 252496 00 05 6 00 Vilanova de l'Aguda - 50 47 97
Nucli 252496 00 05 6 01 Vilanova de l'Aguda - 37 34 71
Disseminat 252496 00 05 6 99 Disseminat de Vilanova de l'Aguda - 13 13 26
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252496 01 Alzina, l' Població
Unitat població 252496 02 Guardiola Població
Unitat població 252496 03 Ribelles Població
Unitat població 252496 04 Vilalta Població
Unitat població 252496 05 Vilanova de l'Aguda Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252496 Vilanova de la Aguda
  • Després: 252496 Vilanova de l'Aguda
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 53,50 Km2 409 m
  • Després: 53,67 Km2 409 m