Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,84 Km2
Altitud 378 m
Població (a 01-01-2019) 556 h
Litoral No
Capital Paüls
Distància -
Codi ajuntament 4310210007

Divisió territorial postal

  • 43593

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431021 00 00 0 00 Paüls
Entitat singular 431021 00 01 7 00 Paüls - 277 279 556
Nucli 431021 00 01 7 01 Paüls - 272 273 545
Disseminat 431021 00 01 7 99 Disseminat de Paüls - 5 6 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431021 01 Paüls Població
Unitat població 431021 02 Vall d'en Bages, la Masos

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 5 Zona de Muntanya Ports de Beseit
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431021 Paúls
  • Després: 431021 Paüls
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,80 Km2 378 m
  • Després: 43,84 Km2 378 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP26 Baix Ebre