Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Aragón
Capital 502973 Zaragoza
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
22 Osca Huesca
50 Saragossa Zaragoza
44 Terol Teruel
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES24 Aragó