Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Canarias
Capital 350167 Palmas de Gran Canaria, Las
380380 Santa Cruz de Tenerife
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
35 Palmas, Las Las Palmas
38 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES70 Canàries