Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Castilla y León
Capital 471659 Tordesillas
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
09 Burgos Burgos
24 Lleó León
34 Palència Palencia
37 Salamanca Salamanca
40 Segòvia Segovia
42 Sòria Soria
47 Valladolid Valladolid
49 Zamora Zamora
05 Àvila Ávila
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES41 Castella i Lleó