Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Castilla - La Mancha
Capital 451685 Toledo
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
02 Albacete Albacete
13 Ciudad Real Ciudad Real
16 Conca Cuenca
19 Guadalajara Guadalajara
45 Toledo Toledo
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES42 Castella - la Manxa