Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Extremadura
Capital 060830 Mérida
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
06 Badajoz Badajoz
10 Càceres Cáceres
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES43 Extremadura