Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Comunidad de Madrid
Capital 280796 Madrid
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
28 Madrid Madrid
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES30 Comunitat de Madrid