Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial País Vasco
Capital 010590 Vitoria-Gasteiz
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
48 Biscaia Bizkaia
20 Guipúscoa Gipuzkoa
01 Àlaba Araba/Álava
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES21 País Basc