Saltar al contenido principal

Aquesta taula conté la llista de les comunitats autònomes d'Espanya i els dos municipis autònoms (Ceuta i Melilla), consultable des del 22 de desembre de 1979, data de publicació al BOE 306 dels dos primers estatuts d'autonomia (País Basc i Catalunya). L'actualització de la llista s'ha fet d'acord amb la publicació al BOE de les lleis orgàniques d'establiment de la resta de comunitats autònomes i de les lleis orgàniques, mitjançant les quals es modifiquen els noms oficials de dues d'elles. Són les següents:

 • Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía.
 • Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón.
 • Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias.
 • Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
 • Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Amb aquesta llei orgànica es canvia la denominació oficial de les Islas Baleares, que passa a denominar-se Illes Balears.
 • Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.
 • Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria.
 • Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla-León.
 • Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
 • Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña.
 • Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
 • Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Amb aquesta llei orgànica es canvia la denominació oficial de la Comunidad Valenciana, que passa a denominar-se Comunitat Valenciana.
 • Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura.
 • Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia.
 • Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
 • Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
 • Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
 • Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
 • Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.
 • Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta.
 • Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

La comunitat autònoma és la unió d'una o més províncies territorialment limítrofes, amb característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, que ha accedit a l'autogovern, tal com reconeix i regula la Constitució Espanyola.

L'Estat se subdivideix territorialment en comunitats autònomes i aquestes, tot i representar una descentralització dels serveis i competències de l'Estat, no estan directament sotmeses a l'Estat central, i tenen el seu propi ordenament jurídic, amb potestat legislativa pròpia, institucions públiques pròpies, capacitat de dictar polítiques autònomes i poder d'organitzar-se internament.

La codificació parteix inicialment de l'ordenació alfabètica de la part toponímica dels noms oficials. Els codis estan formats per dos dígits seqüencials des del 01 en endavant, deixant Ceuta i Melilla al final de la llista. No són oficials i l'organisme responsable de la seva assignació és l'INE.

Les denominacions es presenten de dues maneres: els noms oficials normalitzats en català, validats per l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans, i els noms oficials que es recullen en els diferents estatuts d'autonomia.