Población extranjera por ámbitos del Plan territorial M

Población extranjera por ámbitos del Plan territorial. 2017 Cataluña Origen geográfico: África del norte
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.
Metropolità 630.275 95.756 43,92 15,19
Comarques Gironines 138.857 37.172 17,05 26,77
Camp de Tarragona 76.260 25.405 11,65 33,31
Terres de l'Ebre 28.120 6.981 3,20 24,83
Ponent 63.480 16.319 7,48 25,71
Comarques Centrals 44.299 17.528 8,04 39,57
Alt Pirineu i Aran 8.625 1.315 0,60 15,25
Penedès 51.446 17.556 8,05 34,13
Total 1.041.362 218.032 100,00 20,94

Selección de origen geográfico

Origen geográfico

Tablas disponibles