Población extranjera por ámbitos del Plan territorial M

Población extranjera por ámbitos del Plan territorial. 2015 Cataluña Origen geográfico: África del norte
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten amb la distribució territorial actualment vigent, que són els 8 àmbits territorials de planificació (d'acord amb la Llei 23/2010, de creació de l'àmbit del Penedès, i de l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals).
Metropolità 605.316 99.388 44,21 16,42
Comarques Gironines 141.542 38.227 17,01 27,01
Camp de Tarragona 80.234 26.172 11,64 32,62
Terres de l'Ebre 30.487 7.213 3,21 23,66
Ponent 65.732 16.163 7,19 24,59
Comarques Centrals 43.522 18.179 8,09 41,77
Alt Pirineu i Aran 9.346 1.404 0,62 15,02
Penedès 51.890 18.041 8,03 34,77
Total 1.028.069 224.787 100,00 21,86

Selección de origen geográfico

Origen geográfico

Tablas disponibles