Población extranjera por ámbitos del Plan territorial M

Población extranjera por ámbitos del Plan territorial. 2016 Cataluña Origen geográfico: África del norte
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten amb la distribució territorial actualment vigent, que són els 8 àmbits territorials de planificació (d'acord amb la Llei 23/2010, de creació de l'àmbit del Penedès, i de l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals).
Metropolità 608.078 97.502 43,88 16,03
Comarques Gironines 139.802 37.902 17,06 27,11
Camp de Tarragona 77.661 26.038 11,72 33,53
Terres de l'Ebre 28.922 7.194 3,24 24,87
Ponent 64.890 16.471 7,41 25,38
Comarques Centrals 43.697 17.823 8,02 40,79
Alt Pirineu i Aran 9.007 1.374 0,62 15,25
Penedès 51.341 17.914 8,06 34,89
Total 1.023.398 222.218 100,00 21,71

Selección de origen geográfico

Origen geográfico

Tablas disponibles