Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial. 2002 Cataluña
Población extranjera
(1) Población total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.288.128 245.399 64,24 5,72
Comarques Gironines 585.421 52.730 13,80 9,01
Camp de Tarragona 404.673 21.196 5,55 5,24
Terres de l'Ebre 161.871 9.423 2,47 5,82
Ponent 305.744 14.305 3,74 4,68
Comarques Centrals 345.763 16.655 4,36 4,82
Alt Pirineu i Aran 65.537 3.145 0,82 4,80
Penedès 349.302 19.167 5,02 5,49
Total 6.506.439 382.020 100,00 5,87
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selección de origen geográfico

Origen geográfico