Taxa i població en risc de pobresa per règim de tinença de l'habitatge M

Taxa i població en risc de pobresa per règim de tinença de l'habitatge Catalunya. 2017
Milers Taxa
Propietat 787,8 14,8
Lloguer 574,2 33,0
Cessió gratuïta 110,4 36,7
Total 1.472,3 20,0
Font: Idescat.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Taules disponibles [+]