Saltar al contenido principal

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE B: Indústries extractives

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE B: Indústries extractives Catalunya.
2009 2008
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
emissions a l'aire 0 1.875.881
aigües residuals 0 0
residus 0 6.408
sòls, aigües subterrànies i aigües superficials 0 0
sorolls i vibracions 0 8.544
naturalesa i paisatge 0 39.200
altres equips i instal·lacions 0 0
total 0 1.930.033
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions integrats
emissions a l'aire 40.355 173.709
aigües residuals 209.363 33.434
residus 183.260 25.744
sòls, aigües subterrànies i aigües superficials 120.558 6.408
sorolls i vibracions 0 0
altres equips i instal·lacions 141.436 70.795
total 694.972 310.090
Total despeses d'inversió 694.972 2.240.123
Despeses corrents 4.488.013 5.689.284
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.