Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DL

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DL Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 579.966 1.008.152 329.166 1.332.090 1.601.563 353.466 398.487
tractament de les aigües residuals 155.580 403.859 20.964 353.600 406.532 253.227 504.577
tractament de residus 2.551.442 732.357 1.521.167 1.948.174 107.531 278.419 711.787
protecció de sòls i aigües subterrànies 128.274 182.874 82.682 80.625 26.190 216 126.966
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 39.967 0 17.889 13.672 224.772 26.396 357.603
protecció natura 0 0 2.907 87.829 11.359 2.400 24.591
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 23.315 13.472 362.938 1.450 1.999.353 198.030 0
total 3.478.544 2.340.714 2.337.713 3.817.440 4.377.300 1.112.154 2.124.011
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 206.885 195.061 324.039 1.173.274 151.937 563.039 855.884
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 152.721 654.843 708.573 44.849 274.017 164.484 172.864
instal·lacions que generen menys residus 126.223 742.295 796.656 121.453 847.129 232.654 370.188
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 19.456 62.327 277.693 790.092 590.432 249.925 20.134
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 770.408 43.100 133.566 78.712 24.123 474.199 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 333.754 209.757 175.971 71.582 64.224 60.884 87.147
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 235.351 522.245 398.626 38.872 180.363 66.111 36.061
altres instal·lacions 0 0 28.721 18.869 5.782 12.187 81.720
total 1.844.798 2.429.628 2.843.845 2.337.703 2.138.007 1.823.483 1.623.998
Total despeses d'inversió 5.323.342 4.770.342 5.181.558 6.155.143 6.515.307 2.935.637 3.748.009
Despeses corrents 12.633.192 11.807.077 11.304.287 10.464.590 8.940.588 5.357.894 5.386.934
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.